Top Gölä Lyrics

Verbotte Lyrics

Weiterlesen

Gölä - Verbotte Songtext

Du hesch mer denn der greng verdräit
I has gwüsst wehre cha mi ned
Ha d'ouge zue ta, has lah gscheh
Mir hei's denn nid wöue begriffe
Das me üüs ned wott la zäme si
Da hei mer üüs haut heimlech gseh

Refrain:

U hei mir wöue kösse
Hets niemer dörfe gseh
Het's niemer dörfe wösse dsa mir zäme göh
Mir hei's gwösst esch verbotte
U s'dörfti ned si
Doch hett üs nüt chönne stoppe
Wöu mer gmeint hei s geit nei verbi

U mir hei nis denn gschwore
Du u I mir gö nie usenang
Nei das wärdis bi üs nie gäh
Hei zäme gha wie päch u schwäfu
Hei gseit üs brengt me ned uusenang
üsi liebi chönn üs o der tot ned näh

Refrain:

U hei...
Fragen über Gölä
Ist gölä verheiratet?
Wo wohnt gölä?
Wie alt ist gölä?
Was arbeitet gölä?
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de
Okay
Wir verwenden Cookies. Um Dir einen uneingeschränkten Service zu gewährleisten, stimme der Cookie-Nutzung zu.