Facebook
Twitter
Problem melden

Puszek okruszek Songtext

Mój dziadek da³ mi psa
Pies cztery ³apy ma
Normalny mówi¹ pies
Nieprawda Coœ w nim jest
Ma delikatny g³os
I bardzo czujny nos
I kilka œmiesznych ³at
Niewiele liczy lat

Puszek okruszek
Puszek k³êbuszek
Bardzo go lubiê
Przyznaæ to muszê
Puszek okruszek
K³êbuszek
Jest miêdzy nami sympatii niæ
Wystarczy tylko
¯e siê poruszê
Zara zprzybiega by ze mn¹ byæ

Na spacer posz³am raz
Do domu wracaæ czas
Przychodzê Có¿ to ach
Przyjaciel mój we ³zach
Jak mog³aœ mówi mi
Przez ciebie moje ³zy
To widok przykry doϾ
Dostanie smaczn¹ koœæ

Puszek okruszek
Puszek k³êbuszek
Bardzo go lubiê
Przyznaæ to muszê
Puszek okruszek
K³êbuszek
Jest miêdzy nami sympatii niæ
Wystarczy tylko
¯e siê poruszê
Zaraz przybiega by ze mn¹ byæ
News
Anne-Marie: Auf der Bühne eingepinkelt
Vor 2 Tagen
Anne-Marie: Auf der Bühne eingepinkelt
Leigh-Anne veröffentlicht ihre neue Single 'Nature'
Vor 2 Stunden
Leigh-Anne veröffentlicht ihre neue Single 'Nature'
Natalia Kukulska - Puszek okruszek
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru