Top Natalia Kukulska Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Puszek okruszek Songtext

Mój dziadek da³ mi psa
Pies cztery ³apy ma
Normalny mówi¹ pies
Nieprawda Coœ w nim jest
Ma delikatny g³os
I bardzo czujny nos
I kilka œmiesznych ³at
Niewiele liczy lat

Puszek okruszek
Puszek k³êbuszek
Bardzo go lubiê
Przyznaæ to muszê
Puszek okruszek
K³êbuszek
Jest miêdzy nami sympatii niæ
Wystarczy tylko
¯e siê poruszê
Zara zprzybiega by ze mn¹ byæ

Na spacer posz³am raz
Do domu wracaæ czas
Przychodzê Có¿ to ach
Przyjaciel mój we ³zach
Jak mog³aœ mówi mi
Przez ciebie moje ³zy
To widok przykry doϾ
Dostanie smaczn¹ koœæ

Puszek okruszek
Puszek k³êbuszek
Bardzo go lubiê
Przyznaæ to muszê
Puszek okruszek
K³êbuszek
Jest miêdzy nami sympatii niæ
Wystarczy tylko
¯e siê poruszê
Zaraz przybiega by ze mn¹ byæ
News
Rebecca Mir wehrt sich gegen Negativ-Kommentare
Vor 1 Tag
Rebecca Mir wehrt sich gegen Negativ-Kommentare
Rage Against the Machine: Keine zusätzlichen Konzerte angekündigt
Vor 1 Stunde
Rage Against the Machine: Keine zusätzlichen Konzerte angekündigt
Natalia Kukulska - Puszek okruszek
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2023 MusikGuru