Top Natalia Kukulska Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Moj pechowy dzien Songtext

Znów dzieñ mia³am nieweso³y
Bo zbyt póŸno rano wsta³am
Wstyd siê przyznaæ lecz do szko³y
Wzi¹æ tornistra zapomnia³am
Wzi¹æ tornistra zapomnia³am
Co za k³opot z tym tornistrem
Kilka dwójek oberwa³am
Pi¹tki wolê oczywiœcie lecz tym razem nie dosta³am
Pi¹tki wolê oczywiœcie lecz tym razem nie dosta³am

Co za dzieñ co za dzieñ wszystko pl¹cze siê
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie

Potem w domu przy obiedzie sól wsypa³am do herbaty
I znów siê znalaz³am w biedzie
Bo herbata by³a Taty
Bo herbata by³a Taty
W kuchni st³uk³am dwa talerze I zepsu³am kran w ³azience
A tak chcia³am pomóc szczerze chyba mam dwie lewe rêce
A tak chcia³am pomóc szczerze chyba mam dwie lewe rêce

Co za dzieñ co za dzieñ wszystko pl¹cze siê
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie

Kto odgadn¹æ mi pomo¿e
Sk¹d siê dni pechowe bior¹
Lew¹ nog¹ wsta³am mo¿e
Czy te¿ ktoœ mnie zaczarowa³
Czy te¿ ktoœ mnie zaczarowa³

Co za dzieñ co za dzieñ wszystko pl¹cze siê
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie
Kto to wie co za pech przeœladuje mnie
News
Bebe Rexha und David Guetta planen gemeinsames Album
Vor 1 Tag
Bebe Rexha und David Guetta planen gemeinsames Album
Kylie Minogue veröffentlicht neue Musik
Vor 7 Stunden
Kylie Minogue veröffentlicht neue Musik
Natalia Kukulska - Moj pechowy dzien
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2023 MusikGuru