Facebook
Twitter
Problem melden

Bal moich lalek Songtext

Co siê tutaj dzieje
Mruczy kot I pies
¯e pokoik podskakuje te¿
Fruwaj¹ sukienki
Wst¹¿ek nagle brak
A serduszka lalek bij¹ tak

Raz do roku wielkie œwiêto
Lalek moich bal
Wszystkie miejsca ju¿ zajête mam
Jest Adela I Marcela
Przy nich wierny paŸ I Ma³gosia z któr¹ tañczy Jaœ
W³osy z³ote ma Dorota
Pierwsza z moich lal
Dziœ wydajê dla nich wielki bal
Ju¿ wiruj¹ serpentyny
I zabawa w kr¹g
A lale
A lale
A lale tañczyæ chc¹

Ciastka z plasteliny
A ze œniegu krem
Wszystko dziœ smakuje goœciom wiem
Która najpiêkniejsza
Któr¹ wybraæ dziœ
Niech królow¹ balu bêdzie miœ

Raz do roku wielkie œwiêto
Œmiechu pe³en dom
Wszystkie miejsca ju¿ zajête s¹
Jest Alicja I Patrycja
To bliŸniaczki dwie
A z nich ka¿da byæ ³adniejsza chce
Dominika w tañuc bryka
Przy niej skacze miœ
Bo weso³o goœciom moim dziœ
Ju¿ wiruj¹ serpentyny I zabawa wkr¹g
A lale
A lale
A lale tañczyæ chc¹
News
Slash kündigt neue Musik von Guns N' Roses an
Vor 8 Stunden
Slash kündigt neue Musik von Guns N' Roses an
Camila Cabello: Großes Lob an Lana Del Rey
Vor 1 Stunde
Camila Cabello: Großes Lob an Lana Del Rey
Natalia Kukulska - Bal moich lalek
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru