Facebook
Twitter
Problem melden

Co powie tata Songtext

Dlaczego biedronka jest ma³a
Czy mo¿e byæ morze bez dna
Czy ka¿da królewna ma pa³ac
I czy on jest ze szk³a
Dlaczego raz jestem nieœmia³a
A potem to brykma a¿ wstyd

Co powie tata
Co powie tata
Co tata mi powie
Co na to odpowie mi dziœ
Co powie tata
Co powie tata
Czy znów siê wykrêci
Czy dziecko zniechêci czy nie

Sk¹d wziê³y siê mrówki w s³oiku
Czy lepiej mieæ kota czy psa
Dlaczego wci¹¿ mówi¹ B¹dŸ cicho
Przecie¿ g³os mam I ja
Czy mo¿na pokochaæ œlimaka
Sk¹d wziê³y siê burze I mg³y

Co powie tata
Co powie tata
Co tata mi powie
Co na to odpowie odpowie mi dziœ
Co powie tata
Co powie tata
Czy znów siê wykrêci
Czy dziecko zniechêci on œpi
News
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen
Vor 2 Tagen
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen
Oliver Pocher: Er legt noch einmal nach
Vor 16 Stunden
Oliver Pocher: Er legt noch einmal nach
Natalia Kukulska - Co powie tata
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru