Facebook
Twitter
Problem melden

Kolysanka dla E.T Songtext

Znów pusty dom nie wiem gdzie wszyscy s¹
Znów pobiegli do swych wa¿nych spraw
Inny ktoœ ma siostrê brata czy psa
A ja tylko marzeina mam
Gdy ³adny sen wcale nie œpieszê siê
Aby coœ ciekawego mi œniæ
Wtedy z najdalszych stron
Mrugnie gwiazdka to on widaæ têskni
I chce ze mn¹ byæ

ET ET pamiêtaj ¿e ja czekam tu
Gdy zjawisz siê na statku ze œwiat³a I chmur
ET ET wróæ spójrz na Ziemiê s³oneczn¹ za dnia
A ta ma³a kropeczka to ja

To nic ¿e masz trochê mniej ³adn¹ twarz
Mnie siê bardzo podobasz I ju¿
A gdybyœ te¿ nie mia³ gdzie podziaæ siê
To miejsce ko³o mnie jest tu¿
Ty jesteœ wiem ju¿ nie bajk¹ nie snem
Ale jesteœ prawdziwy jak ja
Obiecujê Ci ¿e nikt ju¿ nie skrzywdzi Ciê
Tylko przyleæ jak szybko siê da

ET ET pamiêtaj ¿e ja czekam tu
Gdy zjawisz siê na statku ze œwiat³a I chmur
ET ET wróæ spójrz na Ziemiê s³oneczn¹ za dnia
A ta ma³a kropeczka to ja
A ta ma³a kropeczka to ja
News
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen
Vor 2 Tagen
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen
Oasis: Ankündigung von 'Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)'
Vor 17 Stunden
Oasis: Ankündigung von 'Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)'
Natalia Kukulska - Kolysanka dla E.T
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru