Facebook
Twitter
Problem melden

Wersja optymistyczna Songtext
von Indigo

I
Od kiedy mam w ¿yciu pewien ³ad
Nie drêcz¹ mnie zmory tamtych lat
Ochotê mam wykrzyczeæ wam
¯e dobrze mi z u?miechem tak

Ref
?miej u?miechnij siê do ludzi
Odwzajemni¹ siê
Dalej ?miej u?miechnij siê do siebie
To twój dobry dzieñ

II
Na taki stan trudno z³o?ciæ siê
Gdy kto? go ma on udziela siê
I wszyscy ju¿ chc¹ z tob¹ byæ
Wierzyæ ¿e tak ³atwiej jest ¿yæ

Ref.
?miej u?miechnij siê...
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Wersja optymistyczna
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru