Top Indigo Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Mia³e? byæ Songtext

Mia³e? byæ, czekam stoj¹c w oknie dzieñ pali siê
Spó?niasz siê , s³oñce takie jasne ? nie lubiê ciê
Dajesz mi , ma³o z siebie prawie tyle co nic
Jednak gdy , jeste? blisko wtedy ?wiat nie ma wad

Ref.:
Jeszcze wiêcej takich ?witów,
Gdy odklejasz delikatnie cia³o
Jeszcze wiêcej takich ?witów
Gdy ?lad twoich ust , po mym ciele gna

Nie ma ciê , twoja obietnica nie liczy siê
Sprawy masz ci¹gle takie wa¿ne , nie ma tam mnie
Sama wci¹¿ , sama tañczê , odpoczywam I jem
Odej?æ chcê ale twoje oczy trzymaj¹ mnie

Ref.:
Jeszcze wiêcej takich ?witów
Gdy odklejasz delikatnie cia³o
Jeszcze wiêcej takich ?witów
Gdy ?lad twoich ust , po mym ciele gna

Jeszcze wiêcej takich ?witów
Mimo wszystko tylko z tob¹ chce byæ
Jeszcze wiêcej takich ?witów
Powiesz kocham ciê , ja u?miechnê siê
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Mia³e? byæ
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru