Facebook
Twitter
Problem melden

Jeden dzieñ dla mnie Songtext
von Indigo

Gdy szaro?æ dni zbyt doskwiera mi
Dopada mnie wtedy taka my?l
By jeden dzieñ spêdziæ w³a?nie tak
Jak ka¿da z nas raz na jaki? czas
Szum miasta to zaproszenia g³os
Na rogu bar w nim od kawy start

Ref.:

Jeden dzieñ chocia¿ chcê
Jeden dzieñ mieæ dla siebie
Wolna tak biegnê gdzie?
Nie zatrzymuj mnie

Na g³owie mam wiele ró¿nych spraw
Odporno?æ te¿ swe granice ma
Wiêc w jeden dzieñ znikam nie ma mnie
Przechadzam siê ulicami gdzie?
Odwiedzam sklep, który tylko chcê
Nie bojê siê, ¿e gdzie? spó?niê siê

Ref.:

Jeden dzieñ chocia¿ chcê
Jeden dzieñ mieæ dla siebie
Wolna tak biegnê gdzie?
Nie zatrzymuj mnie
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Jeden dzieñ dla mnie
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru