Top Indigo Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Jeszcze kto? Songtext

Ja , Ty
Ja I Ty
To ³ó¿ko I nasze sny
Ty I ...
Jeszcze kto?
Chyba widzia³am ju¿ j¹
Ty I ...
Pani ta
Nie bawi mnie taka gra
Powiedz jej - nie
Przerwij grê I wybierz mnie

Ref.:

Nie uciekaj , zostañ tu
Tak , na zawsze ju¿
Jeszcze nie wiesz ale bêdziesz mój

To zabawa , taka gra
Ona albo Ja
Jeszcze nie wiesz ale bêdziesz mój

Nie tak
Mia³o byæ
Nie nasze ³ó¿ko , nie Ty
Ja i...
Jeszcze kto?
Chcia³am by? te¿ poczu³ to
Nie , nie
Taka gra
Nie mo¿e ju¿ d³u¿ej trwaæ
Wróæ , powiedz mi
¯e chcesz tylko ze mn¹ byæ

Ref.

Nie uciekaj , zostañ tu
Tak , na zawsze ju¿
Jeszcze nie wiesz ale bêdziesz mój

To zabawa , taka gra
Ona albo Ja
Jeszcze nie wiesz ale bêdziesz mój

Bridge

Zapomnieæ chcê
Co by³o z³e
Zaufaæ Tobie znowu dzi?
Nie bojê siê

Ref.:
Nie uciekaj , zostañ tu
Tak , na zawsze ju¿
Jeszcze nie wiesz ale jeste? mój

To zabawa , taka gra
Ona albo Ja
Jeszcze nie wiesz ale jeste? mój
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Jeszcze kto?
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru