Top Gölä Lyrics

I bi geng scho anders gsi Lyrics

Weiterlesen

Gölä - I bi geng scho anders gsi Songtext

Churz nid ufpasst, u scho herscht e nöie Trend
So irgend nach emene Typ bennent
Wo di cüülschti Idee het gha
Äs seckle au I d'Läde u choufe i
Wöu nume so bisch derbi
U so fingt jede Blödsinn si Maa

Gisch so viu Chole us u bisch nume so churz derbi
Aber das Spili da, das Spili nei, das chas nid si

I bi geng soch anders gsi
Mit der Wäue z'gah, nei, das bi nid i
I verpasse nüt u I schäme mi nid
O weni chli anders bi

Ds nöischte vo Geschter isch hütt scho e aute Hut
Geschter zwar no guet
U hütt scho nümme geut gnue
Gsesches a de Blicke, was'd treisch isch verbi
Göht u decket nech i
Nöii Hose u nöii Schue

Gisch so viu Chole us u bisch nume so churz derbi
Aber das Spili da, das Spili nei, das chas nid si

Refrain
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de
Okay
Wir verwenden Cookies. Um Dir einen uneingeschränkten Service zu gewährleisten, stimme der Cookie-Nutzung zu.