Top Bap Lyrics

Helfe kann dir keiner Lyrics

Weiterlesen

Bap - Helfe kann dir keiner Songtext

Wenn de janz kapott bess,
Weil op einmohl einer fott es,
Vun dämm de meins,
Dat de ahn ihm hängs.
Wenn de Deck dir op de Kopp fällt,
Un dich nix mieh doheim hällt,
Wei do keiner ess,
Dä met dir verzällt.
Jank dir eine drinke, Jung,
Schwaad einer ahn,
Do setzen doch jenoch erömm,
Die och et ärme Dire hann.
Helfe kann dir keiner,
Sie verzälle dir nur Seiwer,
Vun "waat ens aff
Et weet alles widder joot ... widder joot."
Un dann wähßels'te de Weetschaft,
Un de läufs de janze Stadt aff,
Weil de meins,
Do möht doch einer sinn, dä de kenns.
Da kannste maache, wat de wills, Jung,
Do blievste allein,
Do kannste nix draan maache, Jung,
Et bess wöör, do jings heim.
Fragen über Bap
Wann wurde BAP gegründet?
Wer ist BAP?
Wie heißt der Sänger von BAP?
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de