Top Lzy Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Ja samotna Songtext

Sama, sama, zupe³nie sama
W tym samym miejscu ale w innym czasie
Sama, sama, jak drzewo na pustyni
Tak wiele siê zmieni³o od tamtej jesieni

Refren:
Kto odprowadzi ciê do domu dzisiejszej nocy?
Kto uko³ysze ciê do snu dzisiejszej nocy?
Kto wyzna tobie mi³o?æ dzisiejszej nocy?
Kto obudzi³ siê obok ciebie wczorajszego poranka?

Sama, sama, zupe³nie sama
Czy teraz ju¿ wiesz, ¿e przemija s³awa?
Pró¿ny cz³owieku pamiêtaj o pró¿no?ci
Bo najgorsz¹ rzecz¹ jest umieraæ w samotno?ci

Refren:
Kto odprowadzi ciê do domu dzisiejszej nocy?
Kto uko³ysze ciê do snu dzisiejszej nocy?
Kto wyzna tobie mi³o?æ dzisiejszej nocy?
Kto obudzi³ siê obok ciebie wczorajszego poranka?
News
Clueso: Sechs Wochen in psychiatrischer Kinderklinik
Vor 23 Stunden
Clueso: Sechs Wochen in psychiatrischer Kinderklinik
Vor 19 Stunden
"Schämt euch!": Nina Bott ist sauer auf prominente Kollegen
Lzy - Ja samotna
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru