Top Lzy Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Aniele moj Songtext

1.
Czy uwa¿asz, ¿e wszystko jest w porz¹dku
I ¿e patrzysz na mnie tak jak dawniej
I jak dawniej przynosisz mi ?niadanie
I jak kiedy? mówisz mi kochanie
Mo¿e nie chcê zobaczyæ wielu rzeczy
Mo¿e kto? naprawdê jest bez grzechu
Lecz kto? pierwszy rzuci kamieñ nie zaprzeczy
¯e najszybsza mi³o?æ to ta bez po?piechu

Refrain:
Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê
I magi¹ s³ów zdoby³e? mnie, zdoby³e?
I kto powiedzia³, ¿e wszystko jest bez sensu
Tacy jak my niewolnicy zmys³ów
Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie
By s³owa Twe tak kochaæ nieprzytomnie
Ulotna mi³o?æ I Twoje po¿¹danie
Aniele mój, czy w moim ?nie zostaniesz?

2.
Czy uwa¿asz, ¿e wszystko jest w porz¹dku
¯e przynosisz mi kwiaty jak dawniej
I ¿e nie masz nikogo na boku
I ¿e bêdziesz mnie kocha³ w przysz³ym roku
Mo¿e nie chcê zobaczyæ wielu rzeczy
Mo¿e ja naprawdê nie mam racji
Wiem, ¿e chcia³by? zatrzymaæ mnie na zawsze
Lecz ja nie dam Ci tej satysfakcji

Refrain:
Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê
I magi¹ s³ów zdoby³e? mnie, zdoby³e?
I kto powiedzia³, ¿e wszystko jest bez sensu
Tacy jak my niewolnicy zmys³ów
Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie
By s³owa Twe tak kochaæ nieprzytomnie
Ulotna mi³o?æ I Twoje po¿¹danie
Aniele mój, czy w moim ?nie zostaniesz?

Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê
Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie
Aniele mój...
News
Josef und Narumol trauern um Familienmitglied
Vor 10 Stunden
Josef und Narumol trauern um Familienmitglied
Sarah Knappik knöpft sich Yeliz Koc vor
Vor 2 Tagen
Sarah Knappik knöpft sich Yeliz Koc vor
Lzy - Aniele moj
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru