Facebook
Twitter
Problem melden

Pobudka dla nieboszczyka Songtext

Mam walkmana, w nim kasetê
W uszach dzwoni mi muzyka
G³owa dudni tak jak bêben
Jak ja gram, po ko?ciach strzyka

Wszyscy patrz¹ siê woko³o
¯e ja dziwak podrygujê
Ja rytmicznie macham g³ow¹
Narz¹d s³uchu sobie psujê, sobie psujê

Ref. Jak s³ucham g³o?nej muzyki
To budz¹ siê nieboszczyki
Jak s³ucham g³o?nej muzyki
To budz¹ siê nieboszczyki

Kiedy siedzê sobie w chacie
To magnetu ga³k¹ krêcê
Potencjometr jest na maksie
A s¹siadce pêka serce

Ojciec watê w uszy wk³ada
Szyby dr¿¹ jak galareta
Dziadek umar³ ju¿ na zawa³
Dla mnie rado?æ, dla nich mêka

Czasem mam ochotê wielk¹
Zrobiæ dowcip bardzo srogi
Wszystkich, co bêd¹ pod rêk¹
Hukiem przybiæ do pod³ogi, do pod³ogi

Ref. Jak s³ucham g³o?nej muzyki
To budz¹ siê nieboszczyki
Jak s³ucham g³o?nej muzyki
To budza siê nieboszczyki
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 16 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Vor 13 Stunden
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Big Cyc - Pobudka dla nieboszczyka
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru