Facebook
Twitter
Problem melden

Blondynka I Czarna Songtext

Siedzimy w nocnym klubie
Pijemy ostre drinki
Mamy trochê w czubie
Czekamy na dziewczynki

¯artujemy miêdzy sob¹
Kipujemy pety
U?miechamy siê nerwowo
Czekaj¹c na kobiety

Zaraz przyjad¹
Nie ma siê co martwæ
Alfons wyja?nia
¯e towary s¹ w pracy

Blondynka I Czarna
Najlepsze dupy w mie?cie
Bêdzie niez³a balanga
Tylko czekaæ trzeba jeszcze

Dziewczyny s¹ ³adne
Maj¹ wszêdzie powodzenie
Wielu zamawia
W³a?nie z nimi numerek

Czekanie siê przed³u¿a
Dwie godziny mijaj¹
Barman szk³o podaje
Faceci zamawiaj¹

Zero stresu
Pe³ne luzowanie
Ch³opaki pij¹ wódê
Czekaj¹c na panie

Opowie?ci starych kumpli
O mêsko damskich sprawach
Jeden siê upi³
A drugi pu?ci³ pawia

Trzeci siê g³upio ?mieje
Czwarty co? be³kocze
To ca³e czekanie
Nie wychodzi nam na zdrowie

Blondynka I Czarna
Najlepsze dupy w mie?cie
Bêdzie niez³a balanga
Tylko czekaæ trzeba jeszcze

Wspominamy nasze ¿ycie
I pijemy dalej
Przed³u¿a siê strasznie
To na dupy czekanie

Upijamy siê mocno
Jest nam wszystko jedno
Godzimy siê na brzydkie
Byle by³o prêdko

Brzydkie zajête
Przed chwil¹ by³y wolne
Zamówione laski wcze?niej
Ju¿ jad¹ samochodem

Blondynka I Czarna
Najlepsze dupy w mie?cie
Bêdzie niez³a balanga
Tylko czekaæ trzeba jeszcze
News
Céline Dion: Große Vorfreude auf ihr Bühnen-Comeback
Vor 2 Tagen
Céline Dion: Große Vorfreude auf ihr Bühnen-Comeback
Big Cyc - Blondynka I Czarna
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru