Facebook
Twitter
Problem melden

Kocham piwo Songtext

Kiedy ¿ar siê leje z nieba
I kac mêczy Ciê niezno?nie
Wypij piwa kilka kufli
Zaraz twój optymizm wzro?nie

Je?li w gardle masz Saharê
A ¿o³¹dek siê buntuje
To browarem zalej pa³ê
Nic tak bosko nie rajcuje

Ref.: Piwo...
Kocham piwo...
Kocham piwo...
Kocham piwo...

Kiedy rycerz Leszek Czarny
Chcia³ raz smoka wzi¹æ na lancê
Gad zaprosi³ go do jamy
Poczêstowa³ piwa garncem

Z uszu woja posz³a para
Szybko wyplu³ sztuczn¹ szczêkê
Zosta³ smoka przyjacielem
I poprosi³ go o rêkê

Ref.: Piwo...
Kocham piwo...
Kocham piwo...
Kocham piwo...
News
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Vor 15 Stunden
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Big Cyc - Kocham piwo
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru