Facebook
Twitter
Problem melden

Kumple Janosika Songtext

Kiedy? by³em gwiazd¹ rocka
Parê dziewczyn jeszcze szlocha
W Jarocinie, na Woodstocku
Podziwiali mnie co roku

Chcia³em zostaæ wokalist¹
Próbowa³em ?piewaæ wszystko
Techno, metal, punka, reggae,
A¿ poczu³em siê jak w niebie

Ju¿ wiedzia³em co mam zrobiæ
Gdy pojawi³ siê Bregoviæ
Polskie miasta posz³y w tany
Zamieniaj¹c siê w Ba³kany

Chwyæ gitarê, za³ó¿ kierpce
Bêdziesz mia³ pieniêdzy wiêcej
Zbieraj grosik do grosika
Zostañ kumplem Janosika!

Mój menad¿er têga g³owa
Nie?le to wykombinowa³
Polak, Wêgier dwa Brathanki
I do skrzypiec I do szklanki

Kocham góry kocham owce
Bo zrobili mnie folkowcem
Dudni¹ k³amstwem wszystkie wioski
To wêgierski folklor polski

Chwyæ gitarê, za³ó¿ kierpce
Bêdziesz mia³ pieniêdzy wiêcej
Zbieraj grosik do grosika
Zostañ kumplem Janosika!
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 15 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Vor 12 Stunden
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Big Cyc - Kumple Janosika
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru