Facebook
Twitter
Problem melden

Krêcimy pornola Songtext

Stefan zarabia, bo ma kamerê
Filmowa³ komuniê I krêci³ weselê
Zdjêcia, przyjêcia, robi³ te¿ chrzciny
Video us³ugi dla ca³ej rodziny

W naszym mie?cie niewiele siê dzieje
Jest paru kumpli, s¹ przyjaciele
Ci¹gle to samo, praca, knajpa I szko³a
Pad³a idea, nakrêæmy pornola

Ref. Pornola
Krêcimy pornola

Oto pierwsza nasza scena
Szwagier Zenka siê rozbiera
Dziadek wchodzi do cha³upy
Ka?ka szybko ?ci¹ga buty

Babcia w kuchni lata nago
Józek goni j¹ z szuflad¹
Operator podniecony
Pot³uk³ babci trzy wazony

Ka?ka nie chce ?ci¹gn¹æ spodni
Zosia siê w ³azience modli
S¹siad mocno wali w ?cianê
Towarzystwo ju¿ rozgrzane

Ref. Pornola
Krêcimy pornola

Teresa Orlowsky ju¿ tutaj dzwoni³a
Panie Stefanie, pornola przysy³aj
Lecz tutaj wybuch³a afera niestety
Bo Stefan na poczcie pomyli³ kasety

Naszego pornola dosta³a rodzina
Co chrzciny u Stefana sobie zamówi³a
Do Niemiec za? dotar³a kaseta
Na której baba zjada kotleta

Ref. Pornola
Krêcimy pornola
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 16 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Pietro Lombardi und Sarah Engels: Streit der Patchwork Familie eskaliert
Vor 12 Stunden
Pietro Lombardi und Sarah Engels: Streit der Patchwork Familie eskaliert
Big Cyc - Krêcimy pornola
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru