Facebook
Twitter
Problem melden

Jazda Songtext

Wspania³y autokar ju¿ nie jest czerowny
Silnik zardzewia³, przebite opony
Hamulec dawno przesta³ dzia³aæ
Dziury w pod³odze, to Polska nie gadaæ

Za ka¿dym zakrêtem ma byæ nam lepiej
Wpadniemy w po?lizg albo w przyczepê
Ca³a ta jazda jest gówna warta
Co drugi pasa¿er siedzi w kajdankach

Ref. Jedziemy t¹ drog¹, jedziemy do przodu
Kierowca jest ?lepy, bo czuje sam odór
Na wszystkich siedzeniach s¹ has³a bojowe
Tu siedzi pose³, a tam kieszonkowiec

G³o?no w ?rodku, bo chamy tu rz¹dz¹
A ca³a maszyna konstrukcji Stalina
Jak by³o co? warte, to dawno sprzedali
Co drugi w mundurze, co trzeci na bani

Wygodne miejsce dla inwalidy
Zaj¹ najwiêkszy polski polityk
Zderzaki odpad³y, brak jest oleju
Siedzenia wszystkim do dupy siê klej¹

Ref. Jedziemy t¹ drog¹, jedziemy do przodu
Kierowca jest ?lepy, bo czuje sam odór
Na wszystkich siedzeniach s¹ has³a bojowe
Tu siedzi pose³, a tam kieszonkowiec
News
Lena Meyer-Landrut: Rückkehr auf die Bühne
Vor 10 Stunden
Lena Meyer-Landrut: Rückkehr auf die Bühne
Westlife nahmen ihren neuen Song 'The Ordinary Road' mithilfe künstlicher Intelligenz auf
Vor 9 Stunden
Westlife nahmen ihren neuen Song 'The Ordinary Road' mithilfe künstlicher Intelligenz auf
Big Cyc - Jazda
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru