Facebook
Twitter
Problem melden

Historia z koszar Songtext

Ta historia jest banalna
A zdarzy³a siê w koszarach
Przemoc, musztra, silna armia
Dobry ¿o³nierz, wielki wariat

Nasz bohater, m³ot I kosa
Zwyk³y sobie szeregowy
Dyscyplinê bardzo kocha³
By³ sumienny I surowy

Ref. Równaj szereg, zamknij mózg
W prawo patrz I naprzód marsz
Defilada, pe³ny luz
Wojsko, miê?nie oraz bat

Gdy ojczyzna go wzywa³a
Gotów by³ do wszystkich zadañ
Czy?ci³ lufy oraz dzia³a
I na baczno?æ zawsze stawa³

Posz³y w cacki wszytkie klocki
Gdy automat dali w ³apy
Seri¹ wyr¿n¹³ pó³ jednostki
Bo on lubi³ automaty

Ref. Równaj szereg, zamknij mózg
W prawo patrz I naprzód marsz
Defilada, pe³ny luz
Wojsko, miê?nie oraz bat

Strach oblecia³ genera³a
Zuch z ¿o³nierza by³ idiot¹
Co przerzedzi³ stan w koszarach
Jak arszenik lub samolot

To historia koszarowa
Strzelaæ mo¿e ka¿dy wariat
Spust naciskasz, pêka g³owa
Trzeba dzwoniæ po grabarza

Ref. Równaj szereg, zamknij mózg
W prawo patrz I naprzód marsz
Defilada, pe³ny luz
Wojsko, miê?nie oraz bat
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 15 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Pietro Lombardi und Sarah Engels: Streit der Patchwork Familie eskaliert
Vor 12 Stunden
Pietro Lombardi und Sarah Engels: Streit der Patchwork Familie eskaliert
Big Cyc - Historia z koszar
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru