Facebook
Twitter
Problem melden

Czas na rwanie Songtext

Hej, no jak,
To jest lato czas na rwanie
Hej, no jak
To taki czas na podrywanie

W ¿yciu bardzo wa¿ne jest
Podej?cie do kobiet I koni
Gdy dziewczynê wyrwaæ chcesz
Nie u¿ywaj ciê¿kiej broni

Wiêc dowcipem roztop lód
Co siê piêtrzy miêdzy wami
Dziarski humor szans¹ jest
By j¹ ?ciemniaæ godzinami

Hej, no jak
To jest lato czas na rwanie
Czas na mi³o?æ, czas na flirt, czas na sex
To taki czas na podrywanie

Podrywanie sztuk¹ jest
Sam to sprawdzisz namacalnie
Je?li z ciebie zwyk³y mu³
To dziewczyna w pysk ciê walnie

Hej, no jak,
To jest lato czas na rwanie
Czas na mi³o?æ, czas na flirt, czas na sex,
To taki czas na podrywanie

Mistrzem s³owa chcia³by? byæ
Co rozchyla dziewcz¹t uda
Musisz dobrze wciskaæ kit
By towaru nie zanudzaæ

Hej, no jak
To jest lato czas na rwanie
Czas na mi³o?æ, czas na flirt, czas na sex
To taki czas na podrywanie
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 15 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Katja Burkard platzt vor Stolz: Tochter hat Uniabschluss
Vor 12 Stunden
Katja Burkard platzt vor Stolz: Tochter hat Uniabschluss
Big Cyc - Czas na rwanie
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru