Facebook
Twitter
Problem melden

Buntownik z aerozolu Songtext

Gdy naciskam rêka spray
Pryskam prosto w bia³¹ ?cianê
Z szarych murów robiê raj
Wszystkie tynki mocno plamiê

Spray to jest mój ca³y ?wiat
No?nik sztuki I pomys³ów
Szybka broñ przeciw wam
Niezale¿nych broñ artystów

Ref. O oooo, ja sprayem malujê
O oooo, mam spray w kieszeni
O oooo, idê I smarujê
Mo¿e, mo¿e siê co? zmieni

Dzielnicowy ju¿ wie o mnie
Czuwa dzielnie I poluje
W bramie z³apa³ mnie za spodnie
Kr¹¿y gdy co? namaluje

Grzeczni ludzie mowi¹
Skandal, daæ mu pa³¹ prosto w beret
Ten ze sprayem to jest wandal
Rêce spuchn¹ mu za karê

Ref. O oooo, ja sprayem malujê
O oooo, mam spray w kieszeni
O oooo, idê I smarujê
Mo¿e, mo¿e siê co? zmieni

Ma galeria to ulica
Sklep spo¿ywczy, ?ciana domu
Ja rysujê tak jak Tischard
Tylko nieco po kryjomu

Ref. O oooo, ja sprayem malujê
O oooo, mam spray w kieszeni
O oooo, idê I smarujê
Mo¿e, mo¿e siê co? zmieni

Maluj mury ?wiat ponury
Maluj mury ?wiat ponury
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 14 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Kylie Minogue: Große Emotionen im Londoner Hyde Park
Vor 14 Stunden
Kylie Minogue: Große Emotionen im Londoner Hyde Park
Big Cyc - Buntownik z aerozolu
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru