Top In Extremo Lyrics

Herr Mannelig Lyrics

Weiterlesen

In Extremo - Herr Mannelig Songtext

In Extremo - Herr Mannelig

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatroliet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

Sådana gåfvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Sã hade jag mistat min plåga

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven I mig För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:
Im Trend
Angelina Kirsch zeigt stolz ihre Kurven
Vor 2 Tagen
Angelina Kirsch zeigt stolz ihre Kurven
Model Sara Kulka muss sich mit einem Netz-Stalker herumschlagen!
Vor 9 Stunden
Model Sara Kulka muss sich mit einem Netz-Stalker herumschlagen!
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de
Okay
Wir verwenden Cookies. Um Dir einen uneingeschränkten Service zu gewährleisten, stimme der Cookie-Nutzung zu.