Facebook
Twitter
Problem melden

Chi Mi'n Tir Songtext

Chi mi'n tir san robh mi 'nam bhalach
Bharr a chruinn, Leaca Li 'nam shealladh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach

A tir nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'Si leinn an uair sin tighinn tuath air Sgalpaigh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach

Chi mi Manais is Ceann an t-Saile
Caolas Bhearnaraigh is traighean Phabaigh

Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach
Bharr a chruinn, Leaca Li 'nam shealladh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach

Chi mi'n t-iasgair a'cur nan lion ann
Gum b'e mo mhiann bhith sa chiar ga'n tarraing
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach

Nam faighinn ordan gur mi bhiodh deonach
A gheola lobhradh ga seoladh dhachaidh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach
Bharr a chruinn, Leaca Li 'nam shealladh
Chi mi'n tir san robh mi nam bhalach.
News
Lil Nas X: Das Touren war eine große Herausforderung
Vor 1 Tag
Lil Nas X: Das Touren war eine große Herausforderung
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen
Vor 1 Stunde
Elton John: Geheimes Album kommt in ein paar Wochen

Album On the West Side (2000)

Donnie Munro
 1. 1.
  On the West Side
 2. 2.
  Chì Mi'n Tìr
 3. 3.
  Morning Light
 4. 4.
  Catch the Wind
 5. 5.
  Fields of the Young
 6. 6.
  Nuair Bha Mi Òg
 7. 7.
  Dark Eyes
 8. 8.
 9. 9.
  Georgie
 10. 10.
  The Garden Boy
Donnie Munro - Chi Mi'n Tir
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru