Facebook
Twitter
Problem melden

Chi mi'n geamhradh Songtext

Chi mi'n geamhradh 'as a' ghaoith
Chaneil an sheachd' fada bhuainn
Sgothan dorch' 's na craobhan ruisgt
Tha an oidhche nochd fuar

Shaoilean fhein gur ann an de
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dun
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S tu laighe leisg ri mo thaobh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gu'n a'cheo

'S dh'fhag thu mi le mo geamhradh
'S iomadh oidch' a rinn sinn suiridhe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gair
'S ionadh oidhch' a bhithinn a'smuaintinn
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath

Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
Gum bitheadh tu comhla ruim gu brath
News
Lady Gaga: Sie träumt von weiterer Single mit Beyoncé
Vor 1 Tag
Lady Gaga: Sie träumt von weiterer Single mit Beyoncé
Christina Hänni: Dieses Paar ist ihr Favorit bei ‚Let’s Dance‘
Vor 1 Tag
Christina Hänni: Dieses Paar ist ihr Favorit bei ‚Let’s Dance‘
Donnie Munro - Chi mi'n geamhradh
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru