Facebook
Twitter
Problem melden

Shri Maha Ganesha Pancharatnam & Ganadhipati Panchakam Songtext

Mudakaratha Modakam Sada Vimukthi Sadhakam
Kaladaravathamskam Vilasi Lokarakshakam Anaayakaik Nayakam Vinashithebha Dhyathakam
Natha shubhashu Nashakam Namami Tham Vinayakam
Nathetharathi Bheekaram Namodhitharka Bhaswaram
Namthsurari Nirjaram Nathadikaa Paduddaram
Sureswaram Nidhishwaram Gajeswaram Ganeswaram
Maheshwaram Thvamashraye Parathparam Nirantharam
Samastha Loka Shankaram Nirastha Dhaithya Kunjaram
Daretharodaram Varam VareBhavakthra Maksharam
Krupakaram Kshamakaram Mudhakaram Yashaskaram
Manaskaram Namskrutham Namskaromi Bhaswaram
Akincha narthi marjanam Chirantha Nokthi Bhajanam
Purari Purva Nandanam Surari Gurva Charvanam
Prapancha nasha Bheeshanam Dhananjayadi Bhooshanam
Kapola Danavaranam Bhaje Purana Varanam Nithantha Kantha Dhantha Khanthi Mantha Kantha Kathmajam
Achinthya Roopa Manthaheena Mantharaya Krunthanam
Hrudanthare Nirantharam Vasanthameva Yoginam
Thamekadantha Mevatham Vichintha Yami Santhatham
Maha Ganesha Pancharathna Madarena Yonvaham
Prjalpathi Prabhathake Hrudismaram Ganeswaram
Arogathaam Dhoshathaam Susahitheem Suputhratham
Samahithaayu rashta Bhoothi mabhu paithi Soochiraath
News
Lena Meyer-Landrut: Rückkehr auf die Bühne
Vor 18 Stunden
Lena Meyer-Landrut: Rückkehr auf die Bühne
Coldplay: Sie planen eine Künstlerresidenz im Wembley-Stadion
Vor 14 Stunden
Coldplay: Sie planen eine Künstlerresidenz im Wembley-Stadion
Uma Mohan - Shri Maha Ganesha Pancharatnam & Ganadhipati Panchakam
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru