Facebook
Twitter
Problem melden

Ganapati Stavaha Songtext

Bhajam nirvi kalpam niraa paara mekam
Niraananda maananda adhwaythya purnam
Param nirkunam nirwishesham nireeham
Para bramha roopam ganesham bhajemaa

Puraadheetha maanam jidaa nanda roopam
Jidaa waasa gam sarwa gamyaana gamyam
Unidhyeya maakaasha roopam paresham
Parabramha roopam ganesham bhajemaa

Jagath kaaranam karanathyana roopam
Suraadin suhaadin ganesham bhajema
Jagathyaa thinam vishwa vanthyam suresham
Parabramha roopam ganesham bhajemaa

Prajo yoga tho brmha roopam sruthigyam
Sadaakarya saththam krudha chinthya roopam
Jagath kaaranam sarwa vithyaani daanam
Parabramha roopam ganesham nathasmah

Kradaa sathya yogyam udaa kreda maanam
Suraareem harantham jagar paalayantham
Panekaa mathaaram ni jagyaana waaranam
Sadaa vishva roopam ganesham namaamaa

Thamo yogi nam rudra roopam thrinethram
Jagath kaaragam kaaragam yaana hethum
Paneka gamey samjanam bodha yantham
Sadaa sarwa roopam ganesham namaama

Namasto maharam janagyaana haaram
Thrayee wega saaram parabramha saaram
Unithyaana kaaram thridoore wikaaram
Sadaa bramha roopam ganesham namaamaa

Pejay rosha dikalpa yantham karaathyam
Surogaantharaabhi sudaa sravi neede
Dineshaam shusanthaa kahaaram vijesham
Shashaam kaswa roopam ganesham namaamaa

Prakhashaswa roopam namo vayu roopam
Vikaaraa di rekam thalaa thaara bhootham
Panekakriyaa neka shakthiswa roopam
Sadaa shakthi roopam ganesham namaamaa

Pradhaanaswa roopam mahathathwa roopam
Dharaa chaari roopam thrigeshaadhi roopam
Asath saswa roopam jagathdethu roopam
Sadaa vishwa roopam ganesham nadaasmaa

Wadee yema nasthaa paye thangri yudme
Saruwigna sangaatha veetaagna wetha
Lasath soorya binde vishaalesthi thoyam
Janodwaantha theetam kadam bhaala vetraa

Payam graami thaa sarwadhaagyaana yogaa
Kaladyathwa maagrim bahumpashya puga
Nidaani mamaa thaththa dhaywagra saadhaa
Prapannaam sadaa aayu vishwam vadaathyaa
News
„Eine Katastrophe“: Bill und Tom Kaulitz ereilt Schock-Nachricht
Vor 20 Stunden
„Eine Katastrophe“: Bill und Tom Kaulitz ereilt Schock-Nachricht
Nelly Furtado will’s mit Taylor Swift machen
Vor 1 Stunde
Nelly Furtado will’s mit Taylor Swift machen
Uma Mohan - Ganapati Stavaha
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru