Top Kombi Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Hey Rock and Roll Songtext

Ya jundullah, ya jundullah, ya jundullah...

Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani

Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani

Saairun fi qariiqil haqqi ya jundullah Jundullah... jundullah Ahdan alainaa usuudal ariin
Namdhi amaaman abad la naliin Hatta ida haanan nafiir
Oudanaa junuudan nulabil masiir Jundullah... jundullah Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Saairun fi qariiqil haqqi ya jundullah Jundullah... jundullah Walaa budda yawman sayarijul aqsaa
Liyahyal fidaau bituulil mada Lijannaati rabbii saara-sh shahid
An darabihi dawman abad la nahiid Jundullah... jundullah Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Saairun fi qariiqil haqqi ya jundullah Jundullah... jundullah Sanamdhi junuudan nadukkul idaa
Wa qur'aanu rabbii lanaa mawridaa Wayaba'athu fiina yaqiinan jadiid
Fayawmush shahadah nasrun majiid Jundullah... jundullah Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Abadan la lan nahiid, da'en huqal imani
Darbunaa darbun qawil, bilhudal qur'ani
Saairun fi qariiqil haqqi ya jundullah Jundullah... jundullah
Fragen über Kombi
Welches ist der beste Kombi?
Welcher Mittelklasse Kombi ist der beste?
Welcher Kombi ist der günstigste?
Welcher Kombi ist der Größte?
Kombi - Hey Rock and Roll
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru