Top Karramba Lyrics

Nowy York plonie Lyrics

Weiterlesen

Karramba - Nowy York plonie Songtext

P³onie nowy York "pentagon" p³onie to nie fikcja
Do Boga sk³adam d³onie nie do tego co Bin Laden
I Husajm nie do tego tak nie do tego. Wal¹ siê
Wie¿owce gin¹ ludzie, ludzie niewinni przera¿eni
I bezsilni. 21 wiek nowy "perhe arborn" to co
¿y³o umar³o w imiê innej religii to bez sensu
Kochaæ Boga z karabinem w rêku nie rozumiem, nie
Respektuje ?wiêty nie jestem ale to mi nie
Pasuje . Broñ atomowa nuklearna zag³ada New
York, a mo¿e potem Warszawa III wojna ?wiatowa -
Ja tego nie chce.

Ref: Miasta k³amstw przepe³nione nienawi?ci¹
Fa³szem I zdradom. Miasta k³amstw szczê?liwi ci
Którzy s¹ nie ?wiadom. Miasta k³amstw Bin Laden
Zabija tak w imiê chorej sprawy. Miasta k³amstw
Ratuj nas panie od zag³ady.

Afganistan, Pakistan, Jordania, Alach morderca
Zabija I omamia fundamentalizm faszyzm I rasizm
To zag³ada naszej cywilizacji to nie ¿arty
Miliony ofiar gin¹ ludzie ci których kocham III
Wojna ?wiatowa ja tego nie chce.

Ref: Miasta k³amstw...

Ojcze Nasz który? jest w niebie ?wiêæ siê imiê
Twoje przyjd? Królestwo Twoje b¹d? wola Twoja
Jako w niebie tak I na ziemi chleba naszego
Powszedniego daj nam dzisiaj I odpu?æ nam nasze
Winy jako I my odpuszczamy naszym winowajcom I
Nie wód? nas na pokuszenie ale nas zbaw ode
Z³ego .Amen a a a a Amen.

Panie Bo¿e nie opuszczaj nas kiedy kto? próbuje
Zniszczyæ ?wiat .Kiedy w naszych sercach ro?nie
Strach kiedy gin¹ ludzie w miasta k³amstw. Panie
Bo¿e b³agam pomó¿ nam nie zamykaj nam nadziei
Bram .Panie Bo¿e nie opuszczaj nas. B³agam Panie
Bo¿e ratuj ?wiat.

Ref: Miasta k³amstw.........
Im Trend
Kathy Kelly: Schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter
Vor 24 Stunden
Kathy Kelly: Schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter
Uschi Glas: Rente? Nein, danke!
Vor 2 Stunden
Uschi Glas: Rente? Nein, danke!

Album Vatos Locos Klan (2001)

Karramba
 1. 1.
  Intro
 2. 2.
  V
 3. 3.
  Po pierwsze
 4. 4.
  Cała Polska w temacie
 5. 5.
  Jednaściecha
 6. 6.
  Vatos Locos Klan
 7. 7.
  Pocałuj mnie w dupę
 8. 8.
  Nie dla was, leszcze
 9. 9.
  Ty kurwo, frajerze!!!
 10. 10.
  Czarna lista
 11. 11.
  Dwieściechy
 12. 12.
  Mój własny raj
 13. 13.
  Dzieci gorszego Boga
 14. 14.
  Trzyściechy
 15. 15.
  Konfident
 16. 16.
  W imię zasad
 17. 17.
  Jest git
 18. 18.
  Za texty
 19. 19.
  Zero ściemy
 20. 20.
  Ile kosztujesz?
 21. 21.
  Nowy Jork płonie
 22. 22.
  Ja też cię kocham
 23. 23.
  Twój własny raj
 24. 24.
  Czteryściechy
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de