Top Capercaillie Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

An Ataireachd Ard Songtext

An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a d
Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd,
Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tragh's
An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a d
Ach siubhlaidh mi uat, cha ghluais mi tuilleadh 'nad dhail
Tha m'aois is mo shnuadh toirt luaidh air giorrad mo latha
'San am dhomh bhith suaint' am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dean suas ri fuaim na h-ataireachd aird.
News
Aurora Ramazzotti und ihr Ehemann Pietro begrüßen ihr Baby.
Vor 10 Stunden
Aurora Ramazzotti und ihr Ehemann Pietro begrüßen ihr Baby.
Dannii Minogue begeht das 20-jährige Bestehen von 'Neon Nights'
Vor 2 Stunden
Dannii Minogue begeht das 20-jährige Bestehen von 'Neon Nights'
Capercaillie - An Ataireachd Ard
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2023 MusikGuru