Top Zerrin Özer Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Veda Songtext

Konuþ konuþ sevdiðim
Yüreðinin þarkýsýný söyle bana
Gece karanlýk
Yýldýzlar bulutlarýn arkasýnda yitip gitmiþ
Rüzgar iç çekiyor yapraklarýn arasýnda
Býrak çözeyim saçlarýný
Kulaklarýmý göðsüne bastýrayým
Ve orada o tatlý yalnýzlýkta
Gözlerimi kapatýp kalbinin hýrýltýlarýný dinleyeyim
Yüzüne hiç bakmadan

Ben de bakamam
Dayanamam gözlerine
Tut ellerimi
Aþk böyle bitmemeli
Ne olur gitme
Böyle sensiz çaresiz býrakma beni

Söylediklerim bitince sessiz oturalým hiç kýmýldamadan
Yalnýz aðaçlar fýsýldaþsýn karanlýkta
Ve öylece bitsin gece
Birbirimizin gözlerine bakalým
Ayrý ayrý yollara gidelim

Konuþ konuþ sevdiðim
Yüreðinin þarkýsýný söyle bana

Kim býrakmýþ ki
Kim býrakmýþ seni söyle
Tut ellerimi
Gitme aþkým gitme böyle
Ne olur gitme
Böyle sensiz çaresiz býrakma beni

Güller duruyor gecenin içinde
Sarý güller
Ne olur koparma beni
O kadar güzel duruyor ki orada
Ah gecem
Biz de birlikte güzeldik
Ve koparýp gülleri býraktýn ellerime
News
Til Schweiger: War es doch ein Verbrechen?
Vor 3 Stunden
Til Schweiger: War es doch ein Verbrechen?
Mel C und Chris Martin performen im Duett
Vor 31 Minuten
Mel C und Chris Martin performen im Duett
Zerrin Özer - Veda
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru