Facebook
Twitter
Problem melden

Ostatni raz (nim zniknê) Songtext

O ?wicie jutro zniknê, rozp³ynê siê w?ród fal
Odejdê jak prosi³e?, nie zostanie po mnie ?lad
Nim ulotnie siê obejmij mnie
Mocno tak ostatni raz
Czasu coraz mniej, zaraz wstanie dzieñ
Gdy zbudzi siê ?wiat, ju¿ nie bêdzie nas
Nie musisz nic t³umaczyæ, rozumiem Ciê bez s³ów
Tak wiele dla mnie znaczysz, chcia³am zamkn¹æ Ciê na klucz
O ?wicie jutro zniknê
News
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Vor 1 Tag
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Vor 2 Tagen
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Reni Jusis - Ostatni raz (nim zniknê)
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru