Dancing Lyrics

Weiterlesen

Ich Troje - Dancing Songtext

1.

Opowiem Wam jak chcia³am byæ
Przerysowan¹ proz¹ dnia
Z wierszem na dancing pój?æ I móc
Zakochaæ siê w nim

Chcê by by³ bia³y tak jak ja
Pisany sercem o czwartej dwie
Cisz¹ I krzykiem móg³by byæ
W nim w³a?nie chcê? zapomnieæ siê,
tak bez pamiêci - kochaæ chcê!

2.

Nauczy mnie dzi? oszukaæ wstyd
Powiedzieæ prawdê k³ami¹c wrêcz
Bez walki walczyæ naucz mnie
Pokochaæ Ciebie?

Zdradzimy sobie ka¿d¹ my?l
Powiemy wszystko milcz¹c wrêcz
Oddamy s³owom - to co ich
Nie s³ysz¹c zobaczymy d?wiêk
Bêdziemy tañczyæ - stoj¹c

Cierpliwie czekaæ chcia³abym
Gdzie? na dancingu w k¹cie staæ
I nie szukaj¹c znale?æ go
Poznaæ nie znaj¹c, poczuæ, ¿e
To w³a?nie on - mój bia³y wiersz

Album Po piąte... a niech gadają (2002)

Ich Troje
 1. 1.
  Mam już dość
 2. 2.
  Zakochaj się
 3. 3.
  Spóźnieni kochankowie
 4. 4.
  Tango straconych
 5. 5.
  Wybierz mnie
 6. 6.
  Królowa niebios
 7. 7.
  Kochaj mnie kochaj (wersja polska)
 8. 8.
  Pokaż ludziom brzuch
 9. 9.
  Tobą chcę oddychać
 10. 10.
  Dancing
 11. 11.
  Nasz pierwszy raz, ostatni raz
 12. 12.
  Zostań
 13. 13.
  Kim jest człowiek, jeśli nie człowiekiem tylko
 14. 14.
  Kochać kobiety
 15. 15.
  Powiedz (wersja rosyjska)Übersetzung
 16. 16.
  Kochaj mnie kochaj (wersja francuska)
 17. 17.
  Kochaj mnie kochaj (wersja włoska)
 18. 18.
  Nieśmiertelny
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de
Okay
Wir verwenden Cookies. Um Dir einen uneingeschränkten Service zu gewährleisten, stimme der Cookie-Nutzung zu.