Top Dragonball GT Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

The Biggest Fight Songtext

Maru de sora wo yuru dasu sono hageshii power a ni deki totsu ga hayimata
Kyami wo sae itte saku de tsuru shiyo sae kono takoruta se kore ga
Kara da mo tamashii imo subette hono koni kawaru
Atsuni BIGGEST FIGHT
Kaze wa moete naru da ichi
Ikari wa hona harike umo kosu
Kore ga GREAT MIGHT
Senshi wa ima hoko iwo kake
Tataka uru sa inochio imo daichira yume mamori ni ku tameni
Chikara komette ha ja temoyoni doubi karuta chirau ki da shino yo wo ne tsuza
Kazoku sukete bakuhatsu nu shiyo sae kono POWER atta se kore ga
Tashi kara de itto yu no shoni sono te ni tsuru ta me
Atsuni BIGGEST FIGHT
Kaze wa nete ira gi no tama tagiu e nasi harike umo kosu
Kore ga GREAT MIGHT
Senshi wa ima ira imo tame
Tsuki tsusu no se kake ga enaki ichara da kedo ta kushi ni ku tameni
Atsuni BIGGEST FIGHT
Kaze wa moete naru da ichi
Ikari wa hona harike umo kosu
Kore ga GREAT MIGHT
Senshi wa ima hoko iwo kake
Tataka uru sa inochio imodaichira yume mamori ni ku tameni
News
Lena Meyer-Landrut: Kein Bock mehr auf Social Media
Vor 2 Tagen
Lena Meyer-Landrut: Kein Bock mehr auf Social Media
Pietro Lombardi äußert sich zur Trennung
Vor 2 Tagen
Pietro Lombardi äußert sich zur Trennung
Dragonball GT - The Biggest Fight
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2022 MusikGuru