Facebook
Twitter
Problem melden

Shimauta (Canción de la Isla) Songtext

Deigono hanagasaki
Kazewoyobi arashiga kita

Deigoga sakimidare
Kazewo yobi arashiga kita
Kurikaesu kunu awari
Shima wataru naminu gutu

Újino moride
Anatato deai
Újino shitade
Tiyoni sayonara

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwá kazeni inori
Wankunu nadagwá

Deigono hanamo tiri
Sazanamiga yurerudake
Sasayakana shiawasewa
Utakanu naminu hana

Újino moride
Utatta dushigwá
Újino shitade
Yachiyono wakare

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu aiwo

Umiyo uchúyo kamiyo inochoyo Konomama towani yunaguiwo

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu nadagwá
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu aiwo

La la la ... la la la ...
La la la ...
La la la ... la la la ...
La la la ...
Fragen über Alfredo Casero
¿Cuántos años tiene Alfredo Casero?
¿Quién es la mamá de Minerva casero?
¿Cómo se llama la mujer de Alfredo Casero?
¿Dónde nació Alfredo Casero?

Album Casaerius (2001)

Alfredo Casero
 1. 1.
  Con (Avec)
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Cómo te diré
 6. 6.
  Amores locos
 7. 7.
  I Remember You
 8. 8.
  Las uvas
 9. 9.
  Gambertuni
 10. 10.
 11. 11.
  Shimauta (Canción de la isla)
 12. 12.
  Shimauta (Canción de la isla) (Trance mix)
Alfredo Casero - Shimauta (Canción de la Isla)
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru