Top Capercaillie Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Fear a'batha Songtext

Fear a'batha

Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thu

Is tric mi 'sealltainn o'n chnoc a's àirde Dh'fheuch am faic mi fear a'bhàta
An tig thu an-diùigh no'n tig thu a-màireach?
'S mur tig thu idir gur truagh a tà mi

Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Fhir a'bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thu
News
Das Aus für Luke Mockridge
Vor 2 Stunden
Das Aus für Luke Mockridge
Oliver Pocher: Stress mit der Polizei
Vor 1 Stunde
Oliver Pocher: Stress mit der Polizei

Album Get Out (1992)

Capercaillie
 1. 1.
  Waiting for the Wheel to Turn ('92 version)
 2. 2.
  Pige Ruadh (live)
 3. 3.
  Dèan Cadalan Sàmhach / Servant to the Slave ('92 version)
 4. 4.
  Silver Spear Reels (live)
 5. 5.
  Outlaws (live)
 6. 6.
  Coisich a' Rùin (live)Übersetzung
 7. 7.
  Fear a' Bhàta
 8. 8.
  Dr. MacPhail's Trance ('92 version)
Capercaillie - Fear a'batha
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru